Psykisk udtrapning af psykofarmaka

Jeg tilbyder psykologisk støtte, rådgivning og psykoterapi i forbindelse med at udtrappe af psykofarmaka.

Hvis du tager antidepressiva, angstdæmpende, antipsykotisk eller anden psykofarmaka, som du ikke længere ønsker at bruge, men har svært ved at stoppe med, så er der hjælp for dig!

PROFESSIONEL UDTRAPNING

Indtagelse af psykofarmaka kan for nogle udvikle en afhængighed, som det kan være svært at bryde uden støtte, rådgivning eller psykoterapi fra en professionel. Du kan være usikker på om dine symptomer kommer tilbage, når du starter med at trappe ud af medicinen, eller du har oplevet bivirkninger eller abstinenser, som har været overvældende. Du vil også kunne opleve emotionel smerte, og vanskelige følelser i større grad. Derfor er vigtigt at have en godt forberedt plan for både den medicinske og psykiske udtrapning.

UDTRAPNINGSFORLØB

Når du starter dit udtrapningsforløb skal det ske i samarbejde med den læge, der udskriver din medicin. Det godt samarbejde mellem dig, din læge og psykolog sikre det bedste resultat af udtrapningen. Den psykologiske hjælp til udtrapning starter med en grundig afdækning af de psykiske problemer, du har haft og den medicin, du tager og har taget. Herefter lægges en plan for, hvordan du psykisk kan forberede, gennemføre og følge op på udtrapningen. Første trin er en grundig forberedelse, som inkluderer viden om medicinen, abstinensreaktioner og bivirkninger, afhængighed og sund psykisk forandring, samt de øvrige psykiske og følelsesmæssige  problemstillinger, der kan blive tydeligere i takt med at medicinindtagelsen mindskes. Det er vigtigt at aftale udtrapningen med din læge/psykiater og forberede et netværk af støtte for dig, samt træne færdigheder til at hjælpe dig gennem udtrapningen. Næste trin er selve udtrapningen, hvor dine psykiske reaktioner og problemstilling følges løbende og sammenholdes med den medicinske udtrapning (rækkefølge, dosering, doseringsmåder mm.), så udtrapningen kan justeres til din oplevede tilstand. Sidste trin er videre psykoterapeutisk arbejde med de problemstillinger, som måske i første omgang gav anledning til brugen af medicinen. Det er også et arbejde med konsolidering af ressourcer til at takle de problemer, som medicinen tidligere skulle have hjulpet med.

KOMPETANCER

Jeg uddannet psykolog, autoriseret af Socialministeriet, specialist og supervisor i psykoterapi fra Dansk Psykologforening, trænet i flere psykoterapeutiske metoder og har et langt personlig udviklingsarbejde bag mig med psykoterapi, mindfulness, holotropi, fokusering, mm.

Herudover er jeg trænet af førende eksperter inden for psykologisk og biologisk udtrapning i Danmark og udlandet. Jeg har har hjulpet flere personer godt  igennem en udtrapning. Jeg er løbende i dialog med kollegaer og følger udviklingen inden for psykisk støtte ved udtrapning af psykofarmaka i Danmark og udlandet. Jeg kender selv til virkninger og bivirkninger af psykofarmaka.

KONTAKT

Niels Bagge, aut. psykolog

TLF. 2084 1884
SMS 20841884
E-MAIL: Send kun kontaktanmodning og telefonnummer, så skriver eller ringer jeg tilbage. Send IKKE personoplysninger eller følsomme oplysninger i mail, der er ukrypteret.
PROTONMAIL: nielsbagge@protonmail.com
Er sikker kommunikation, når du selv har en Protonmail konto eller din mail har PGP (Pretty Good Privacy). Ellers send først kun dit navn og telefonnr, så kontakter jeg dig. Gratis protonmail til sikker kommunikation fås her: www.protonmail.com

RESSOURCER

MedicinRådgivningen

Praktisk redskaber til udtrapning

En sikker vej ud af psykofarmaka

Comming of Psychiatric Drugs

Rul til toppen