Udtrapning af psykofarmaka

Jeg tilbyder psykologisk støtte, rådgivning og psykoterapi i forbindelse med at udtrappe af psykofarmaka.

Hvis du tager antidepressiva, angstdæmpende, antipsykotisk eller anden psykofarmaka, som du ikke længere ønsker at bruge, men har svært ved at stoppe med, så er der hjælp for dig!

PROFESSIONEL UDTRAPNING

Indtagelse af psykofarmaka kan for nogle udvikle en afhængighed, som det kan være svært at bryde uden støtte, rådgivning eller psykoterapi fra en professionel. Du kan være usikker på om dine symptomer kommer tilbage, når du starter med at trappe ud af medicinen, eller du har oplevet bivirkninger eller abstinenser, som har været overvældende. I sådanne tilfælde kan en godt forberedt plan for udtrapning være nødvendig.

UDTRAPNINGSFORLØB

Et udtrapningsforløb starter med en grundig afdækning af de problemer, du har haft og den medicin, du tager og har taget. Herefter lægges en plan for udtrapningen. Første trin er en grundig forberedelse, som inkluderer viden om medicinen, abstinensreaktioner og bivirkninger, afhængighed og sund psykisk forandring. Det er også vigtigt at aftale udtrapningen med din læge og forberede et netværk af støtte for dig, samt træne færdigheder til at hjælpe dig gennem udtrapningen. Næste trin er selve udtrapningen, hvor rækkefølge, dosering, doseringsmåder mm. er del af udtrapnings-køreplanen, som følges løbende gennem samtaler og en udtrapnings-logbog.

KOMPETANCER

Jeg er trænet af førende eksperter inden for udtrapning i Danmark og udlandet, og har hjulpet flere personer godt igennem deres udtrapning. Jeg er løbende i dialog med kollegaer og følger udviklingen inden for udtrapning af psykofarmaka i Danmark og udlandet. Jeg kender selv til virkninger og bivirkninger af psykofarmaka.

Herudover er jeg uddannet psykolog, autoriseret af Socialministeriet, specialist og supervisor i psykoterapi fra Dansk Psykologforening, trænet i flere psykoterapeutiske metoder og har et langt personlig udviklingsarbejde bag mig med psykoterapi, mindfulness, holotropi, fokusering, yoga, mm.

KONTAKT


Niels Bagge, aut. psykolog

TLF. 2084 1884
SMS 20841884
E-MAIL: Send kun kontaktanmodning og telefonnummer, så skriver eller ringer jeg tilbage. Send IKKE personoplysninger eller følsomme oplysninger i mail, der er ukrypteret.
PROTONMAIL: nielsbagge@protonmail.com
Er sikker kommunikation, når du selv har en Protonmail konto eller din mail har PGP (Pretty Good Privacy). Ellers send først kun dit navn og telefonnr, så kontakter jeg dig. Gratis protonmail til sikker kommunikation fås her: www.protonmail.com

RESSOURCER

Praktisk redskaber til udtrapning

En sikker vej ud af psykofarmaka

Comming of Psychiatric Drugs

 

Rul til toppen