Autoriseret psykolog Niels Bagge

Autoriseret Psykolog Niels Bagge tilbyder psykoterapi, parterapi, hypnose og kurser i mindfulness og holotropic breathwork

Velkommen! Jeg ser frem at møde dig og hjælpe dig. Mere end 25 års erfaring som psykolog og psykoterapeut vil komme dig til gode ved samtaler eller kurser.

Autoriseret Psykolog Niels Bagge tilbyder:

PSYKOTERAPI

til voksne og unge med tilskud fra sygesikringen  og forsikring. Du kan også bestille tid selv (uden lægehenvisning) eller med tilskud fra din forsikring, kommune eller anden betaler.

PARTERAPI

kan hjælpe Jer gennem fastlåst konflikter, manglende lyst til kriser ved utroskab, sygdom og livsforandringer.

HYPNOSE

kan være gavnligt ved en lang række problemstilling fra adfærdsændring til selvværdsproblemer, angst og depression.

MINDFULNESS MEDITATIONS KURSER

Lær mindfulness meditation fra erfaren MMTCP mindfulness underviser. 8-ugers mindfulness kursus, hvor du lærer grundlæggende metoder, samt en lang række supplerende metoder, som passer til dine behov.

HOLOTROPIC BREATHWORK KURSER

giver deltagerne en dybtgående oplevelse af sindet. Ved hjælp af musik og intensiveret åndedræt aktiveres kropslige, følelsesmæssige og erkendelsesmæssige oplevelser, som kan have en dybtgående helende effekt.

SUPERVISION

tilbydes til psykologer for opnåelse af autorisation som psykolog, til opnåelse af godkendelse som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening, samt til opnåelse af godkendelse som supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykologforening. Psykologer og andre sundhedsprofessionelle tilbydes supervision, kurser og uddannelse i emotionsfokuseret terapi, fokusering og motivational interviewing gennem Institut for EmotionsFokuseret Terapi Danmark.


Psykiske problemstillinger

Der ydes psykologisk hjælp til flere psykiske problemstillinger:
Krisereaktioner efter traumer og ulykker, psykiske reaktioner på vold, seksuelle overgreb og stalking, stress, belastningsreaktioner, posttraumatisk stress, udbrændthed, depression, angst, vrede, voldelig adfærd, lavt selvværd, selvkritik, tvangstanker- og handlinger, selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, særlig sensitive, uhensigtsmæssige vaner, søvnproblemer, overvægt, rygning, samlivs- og seksuelle problemer mm.access_time

VENTETID

Der er midlertidig lukket for nye aftaler.
Der åbnes for nye henvendelser igen 1. november 2023.
Forventet ventetid er 2-3 måneder (fra 1.11.23).

beach_access

FERIE

Vi holder ferie i uge 42 2023.
Du ønskes et dejligt efterår!

videocam

KONSULTATION PÅ VIDEO / TELEFON

Du kan også få en samtale hos mig på VIDEO eller TELEFON.
Kontakt mig på tlf. 20841884 eller nielsbagge@protonmail.com


Komindenfor

Psykoterapeutiske metoder

Vi anvender videnskabeligt efterprøvede metoder og følger løbende med i udvikling og forskningen inden for vores felt.

Min primære psykoterapeutiske metode er EmotionsFokuseret Terapi (EFT). Vi ønsker at skabe et respektfuldt, anerkendende, empatisk og autentisk møde med dig, hvor vi vil have fokus på dine følelser, skabe mening i dine oplevelser og finde handlinger, hvor du kan forandre dine vanskeligheder og søge imod at udfolde potentialerne i dit liv.

De anvendte psykoterapeutiske metoder har vist sig effektive i gentagne videnskabelige undersøgelser. EFT har i sammenlignende undersøgelser vist sig lige så effektiv som f.eks. kognitiv terapi.

Jeg tilbyder også konsultationer, hvor jeg anvender andre specifikke metoder:

Hypnose

Fokusering

Motivational Interviewing

Traumatic Incident Reduction

Mindfulness Meditation – Her kan du opleve denne effektive måde at forholde dig til livets udfordringer med træning af din bevidste opmærksomhed. Mindfulness meditation var vist sig effektiv i forhold til en lang række psykiske problemer herunder stress, angst, depression, selvværd, hjerteproblemer mm.  Der afholdes løbende mindfulness kurser i Roskilde.

Holotropic Breathwork (Holotropi) -Dette er en dybtgående metode til person og spirituel selvudforskning. Ved hjælp af åndedræt, musik og kropsarbejde bringer deltagerne i en transformerende fordybet bevidsthedstilstand med stort helende potentiale. Der afholdes løbende kurser i Holotropic Breathwork i Roskilde.

Supervision

SUPERVISION tilbydes til psykologer for opnåelse af autorisation som psykolog, til opnåelse af godkendelse som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening, samt til opnåelse af godkendelse som supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykologforening. Psykologer og andre sundhedsprofessionelle tilbydes SUPERVISION, KURSER OG UDDANNELSE i emotionsfokuseret terapi, fokusering og motivational interviewing gennem Institut for EmotionsFokuseret Terapi Danmark.
CROP forskningsprojekt ved Københavns Universitet

Forskning

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.


Rul til toppen