Autoriseret psykolog Niels Bagge

Autoriseret psykolog Niels Bagge

Aut. psykolog Niels Bagge

Autoriseret psykolog Niels Bagge i Roskilde tilbyder:

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI til voksne og unge i Roskilde med tilskud fra sygesikringen  og forsikring. Du kan også bestille tid selv (uden lægehenvisning) eller med tilskud fra din forsikring, kommune eller anden betaler.

PARTERAPI  

MINDFULNESS MEDITATIONS KURSER

HOLOTROPIC BREATHWORK KURSERperson

PAUSE FOR NYE AFTALER

Indtil 1. november 2020 er der pause for nye aftaler for samtaler
Der er i øjeblikket ikke tider før i 2021


Psykiske problemstillinger

Der ydes psykologisk hjælp til flere psykiske problemstillinger:
Krisereaktioner efter traumer og ulykker, psykiske reaktioner på vold, seksuelle overgreb og stalking, stress, belastningsreaktioner, posttraumatisk stress, udbrændthed, depression, angst, vrede, voldelig adfærd, lavt selvværd, selvkritik, tvangstanker- og handlinger, selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, særlig sensitive, uhensigtsmæssige vaner, søvnproblemer, overvægt, rygning, samlivs- og seksuelle problemer mm.

Psykoterapeutiske metoder

Vi anvender videnskabeligt efterprøvede metoder og følger løbende med i udvikling og forskningen inden for vores felt.

Min primære psykoterapeutiske metode er EmotionsFokuseret Terapi (EFT). Vi ønsker at skabe et respektfuldt, anerkendende, empatisk og autentisk møde med dig, hvor vi vil have fokus på dine følelser, skabe mening i dine oplevelser og finde handlinger, hvor du kan forandre dine vanskeligheder og søge imod at udfolde potentialerne i dit liv.

De anvendte psykoterapeutiske metoder har vist sig effektive i gentagne videnskabelige undersøgelser. EFT har i sammenlignende undersøgelser vist sig lige så effektiv som f.eks. kognitiv terapi.

Jeg tilbyder også konsultationer, hvor jeg anvender andre specifikke metoder:

Hypnose

Fokusering

Motivational Interviewing

Traumatic Incident Reduction

Mindfulness Meditation – Her kan du opleve denne effektive måde at forholde dig til livets udfordringer med træning af din bevidste opmærksomhed. Mindfulness meditation var vist sig effektiv i forhold til en lang række psykiske problemer herunder stress, angst, depression, selvværd, hjerteproblemer mm.  Der afholdes løbende mindfulness kurser i Roskilde.

Holotropic Breathwork (Holotropi) -Dette er en dybtgående metode til person og spirituel selvudforskning. Ved hjælp af åndedræt, musik og kropsarbejde bringer deltagerne i en transformerende fordybet bevidsthedstilstand med stort helende potentiale. Der afholdes løbende kurser i Holotropic Breathwork i Roskilde.

SUPERVISION tilbydes til psykologer for opnåelse af autorisation som psykolog, til opnåelse af godkendelse som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening, samt til opnåelse af godkendelse som supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykologforening.

Psykologer og andre sundhedsprofessionelle tilbydes SUPERVISION, KURSER OG UDDANNELSE i emotionsfokuseret terapi gennem Institut for EmotionsFokuseret Terapi Danmark.


language

COVID-19

Den nødvendige sikkerhed for at mindske spredning af coronavirus er tilstede i klinikken. Løbende rengøring, hygiejne og fysisk afstand opretholdes.


videocam

KONSULTATION PÅ VIDEO / TELEFON

Du kan også få en samtale hos mig på VIDEO eller TELEFON.
Kontakt mig på tlf. 20841884 eller nielsbagge@protonmail.com


Mental sundhed under Corona-krisen

Corona-krisen med spredning af COVID-19 har ændret alles liv. Den påvirker også vores psykiske trivsel og mentale sundhed. Hvis du er en af dem, som må isolere dig hjemme eller på andre måder er begrænset i din sædvanlige udfoldelse, så kan din psykiske trivsel blive påvirket. Når man ikke kan få de samme nærende og opbyggende oplevelser, som man plejer, så kan man begynde at opleve tristhed, ængstelse, ensomhed, mindreværd og mange andre ubehagelige emotionelle tilstande. Der er meget du kan gøre selv. Men det kræver ofte at gøre noget andet end du plejer. Du kan se Sundhedsstyrelsens råd til mental sundhed under coronakrisen her: Mental Sundhed under Coronakrisen

Forskning

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.

Rul til toppen