Autoriseret psykolog Niels Bagge

Autoriseret psykolog Niels Bagge

language

CORONA VIRUS

På grund af faren for spredning af coronavirus holder klinikken fysisk lukket indtil mandag den 30. marts 2020.
Det er fortsat mulighed for konsultationer telefonisk og med video.

Aut. psykolog Niels Bagge

Autoriseret psykolog Niels Bagge i Roskilde tilbyder:

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI til voksne og unge i Roskilde med tilskud fra sygesikringen  og forsikring.

Du kan også bestille tid selv (uden lægehenvisning) eller med tilskud fra din forsikring, kommune eller anden betaler.

GRATIS psykologhjælp til unge mellem 18-20 med angst eller depression.

Jeg tilbyder endvidere:

PARTERAPI

HYPNOSE

COACHING

MINDFULNESS MEDITATIONS KURSER

HOLOTROPIC BREATHWORK KURSER

Psykiske problemstillinger

Der ydes psykologisk hjælp til flere psykiske problemstillinger:
Krisereaktioner efter traumer og ulykker, psykiske reaktioner på vold, seksuelle overgreb og stalking, stress, belastningsreaktioner, posttraumatisk stress, udbrændthed, depression, angst, vrede, voldelig adfærd, lavt selvværd, selvkritik, tvangstanker- og handlinger, selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, særlig sensitive, uhensigstmæssige vaner, søvnproblemer, overvægt, rygning, samlivs- og seksuelle problemer mm.

Psykoterapeutiske metoder

Vi anvender videnskabeligt efterprøvede metoder og følger løbende med i udvikling og forskningen inden for vores felt.

Vores primære psykoterapeutiske metode er EmotionsFokuseret Terapi (EFT). Vi ønsker at skabe et respektfuldt, anerkendende, empatisk og autentisk møde med dig, hvor vi vil have fokus på dine følelser, skabe mening i dine oplevelser og finde handlinger, hvor du kan forandre dine vanskeligheder og søge imod at udfolde potentialerne i dit liv.

De anvendte psykoterapeutiske metoder har vist sig effektive i gentagne videnskabelige undersøgelser. EFT har i sammenlignende undersøgelser vist sig lige så effektiv som f.eks. kognitiv terapi.

Mindfulness Meditation – Her kan du opleve denne effektive måde at forholde dig til livets udfordringer med træning af din bevidste opmærksomhed. Mindfulness meditation var vist sig effektiv i forhold til en lang række psykiske problemer herunder stress, angst, depression, selvværd, hjerteproblemer mm.  Der afholdes løbende mindfulness kurser i Roskilde.

Holotropic Breathwork (Holotropi) -Dette er en dybtgående metode til person og spirituel selvudforskning. Ved hjælp af åndedræt, musik og kropsarbejde bringer deltagerne i en transformerende fordybet bevidsthedstilstand med stort helende potentiale. Der afholdes løbende kurser i Holotropic Breathwork i Roskilde.

SUPERVISION tilbydes til psykologer for opnåelse af autorisation som psykolog, til opnåelse af godkendelse som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening, samt til opnåelse af godkendelse som supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykologforening.

Psykologer og andre sundhedsprofessionelle tilbydes SUPERVISION, KURSER OG UDDANNELSE i emotionsfokuseret terapi gennem Institut for EmotionsFokuseret Terapi Danmark. Se også IEFT for mere information

Forskning

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.


Rul til toppen