Autoriseret psykolog Niels Bagge

30 års erfaring som psykolog og psykoterapeut
vil komme dig til gode ved samtaler, kurser eller supervision.

Psykiske problemstillinger

Jeg yder psykologiske samtaler og psykoterapi til flere psykiske problemstillinger:
Krisereaktioner efter traumer og ulykker, psykiske reaktioner på vold, seksuelle overgreb og stalking, stress, belastningsreaktioner, posttraumatisk stress, udbrændthed, depression, angst, vrede, voldelig adfærd, lavt selvværd, selvkritik, tvangstanker- og handlinger, selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, særlig sensitive, uhensigtsmæssige vaner, søvnproblemer, overvægt, rygning, samlivs- og seksuelle problemer mm.

Alle kan henvende sig
med eller uden henvisning fra egen læge
med eller uden tilskud fra forsikring eller kommune

access_time

VENTETID

Der er lukket for nye individuelle psykologsamtaler indtil 2. september 2024
Der er åben for parsamtaler
Alle kurser og supervision er åbne

school

KURSUS

Jeg er på konference i uge 37 2024

beach_access

FERIE

Jeg holder sommerferie i uge 28-31 2024

videocam

KONSULTATION PÅ VIDEO / TELEFON

Du kan også få en samtale hos mig på VIDEO eller TELEFON.
Kontakt mig på tlf. 20841884 eller nielsbagge@protonmail.com

Mine psykologiske metoder:

Jeg anvender videnskabeligt efterprøvede metoder og følger løbende med i udvikling og forskningen inden for vores felt. Min primære psykoterapeutiske metode er EmotionsFokuseret Terapi (EFT). Jeg ønsker at skabe et respektfuldt, anerkendende, empatisk og autentisk møde med dig, hvor jeg vil have fokus på dine følelser, skabe mening i dine oplevelser og finde handlinger, hvor du kan forandre dine vanskeligheder og søge imod at udfolde potentialerne i dit liv. De anvendte psykoterapeutiske metoder har vist sig effektive i gentagne videnskabelige undersøgelser. EFT har i sammenlignende undersøgelser vist sig lige så effektiv som f.eks. kognitiv terapi.

PSYKOTERAPI

til voksne og unge med tilskud fra sygesikringen  og forsikring. Du kan også bestille tid selv (uden lægehenvisning) eller med tilskud fra din forsikring, kommune eller anden betaler.

PARTERAPI

kan hjælpe Jer gennem fastlåst konflikter, manglende lyst til kriser ved utroskab, sygdom og livsforandringer.

HYPNOSE

kan være gavnligt ved en lang række problemstilling fra adfærdsændring til selvværdsproblemer, angst og depression.

MINDFULNESS MEDITATIONS KURSER

Lær mindfulness meditation fra erfaren MMTCP mindfulness underviser. 8-ugers mindfulness kursus, hvor du lærer grundlæggende metoder, samt en lang række supplerende metoder, som passer til dine behov.

HOLOTROPIC BREATHWORK KURSER

giver deltagerne en dybtgående oplevelse af sindet. Ved hjælp af musik og intensiveret åndedræt aktiveres kropslige, følelsesmæssige og erkendelsesmæssige oplevelser, som kan have en dybtgående helende effekt.

SUPERVISION

tilbydes til psykologer for opnåelse af autorisation som psykolog, til opnåelse af godkendelse som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening, samt til opnåelse af godkendelse som supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykologforening. Psykologer og andre sundhedsprofessionelle tilbydes supervision, kurser og uddannelse i emotionsfokuseret terapi, fokusering og motivational interviewing gennem Institut for EmotionsFokuseret Terapi Danmark.
CROP forskningsprojekt ved Københavns Universitet

Forskning

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.

Komindenfor

Rul til toppen