Links

www.psykologeridanmark.dk

er Dansk psykologforenings fortegnelse over privatpraktiserende psykologer og arbejds- og organisationspsykologer. Alle er autoriserede. 

Her kan du bl.a. se, hvilke psykologer, der findes i dit område, hvad psykologerne arbejder med,  og hvem der har overenskomst med sygesikringen.

www.sundhed.dk

er det offentliges sundhedsportal. Her kan du finde forskellige behandlere. Du kan også læse om sygdomme, læge- og sygehusvalg, medicin og patientrettigheder og meget andet.

www.stpk.dk Styrelsen for patientklager.

Her kan du indberette en utilsigtet hændelse eller klage over en sundhedsfaglig behandling, du har modtaget.

www.dp.dk Dansk psykologforening

Her kan du klage til Psykolognævnet eller Etikudvalget over en konkret psykolog.

www.regionsjaelland.dk  Her kan du klage, hvis du mener, praksisoverenskomsten ikke er overholdt.

www.pebl.dk Patienterstatningen.

Her kan du anmelde en skade og søge erstatning.

Rul til toppen