Supervision

Supervision til psykologer, der ønsker at opnå
– Autorisation som psykolog
– Specialist i psykoterapi (Dansk Psykologforening)
– Supervisor i psykoterapi (Dansk Psykologforening)
– Certificeret som Emotionsfokuseret Terapi psykolog ved International Society for Emotion-Focused Therapy (IsEFT)

Supervision til autorisation indeholder fokus på de forskellige funktioner, du skal mestre som psykolog:

– Udredning, herunder indledende samtale og psykologisk vurdering
– Intervention, herunder samtaleterapi individuelt, par og gruppe
– Journalføring og notatarbejde
– Skriftlige udtalelser, vurderinger og rapporter
– Etik og lovgivning
– Samarbejde med egne andre fagfæller
– Samarbejde med ledere og psykologens placering i organisationen
– Kvalitetssikring af arbejde, herunder monitorering
– Evidensbaseret praksis, herunder læsning af forskningslitteratur
– Selvomsorg psykologarbejde

Metodisk foregår supervisionen ved mundtlig præsentation af problemstilling, samt i relevant omfang fra audio- eller videooptagelse af sagsforløb, f.eks. psykoterapeutiske samtaler.

Supervisionen fordre at supervisanden udvikler ansvar for de emner, der bringes op og som supervisanden identificere som væsentlige for den faglige udviklingen. Supervisor byder ind med feedback på supervisandens præsenterede problemstillinger og emner. Supervisor vil også kunne introducere emner og vinkler, som er væsentlige for supervisandens faglige udvikling.

Supervision til specialist i psykoterapi gives inden for humanistisk-eksistentialistisk teoretiske referenceramme

Jeg har særlig træning inden for følgende psykoterapier:

– Emotionsfokuseret terapi (EFT) (Leslie Greenberg)
– Personcentreret Terapi (Carl Rogers)
– Fokusering (Eugene Gendlin)
– Tilstandsdifferentieret Psykoterapi (Jørn Toustrup)
– Mindfulness baserede interventioner (Jack Kornfield og Tara Brach)

Jeg har kendskab til en lang række metoder og teorier udover de ovenstående, f.eks.
– Hypnose
– Drømmearbejde (Jungiansk, fokusering, EFT)
– Åndedrætsterapi (Holotropic Breathwork, yoga, mindfulness)
– Psykodynamisk og jungiansk teori og metode
– Udtapning af psykofarmaka
– Eksistentielle og spirituelle problemstillinger
– Adfærdsterapi

Ved Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT) tilbyder jeg også uddannelse, kurser, foredrag og supervision i Emotionsfokuseret Terapi (EFT) som er godkendt ved International Society for Emotion Focused Therapy (IsEFT).

Pris (individuelt):
45 minutter kr. 1200
60 minutter kr. 1.600

Pris (gruppe – 3-4 personer):
90 minutter kr. 1200
120 minutter kr. 1600

Pris individuel pakke:
10 x 60 minutter kr. 15000 kr.
20 x 60 minutter kr. 27.000 kr.

Kontakt:
Autoriseret psykolog Niels Bagge
tlf. 20841884
nielsbagge@protonmail.com

Afbud:

På tlf. 20841884 senest dagen før inden kl. 12.

Ved sent afbud eller udeblivelse betales honorar for aftalen med mindre tiden kan bruges af en anden.

Rul til toppen