Kommune

Din kommune yder i visse tilfælde tilskud til behandling til psykolog.  Du kan spørge din sagsbehandler om du har ret til tilskud fra din kommune. Tilskud kan gives hvis du har

– helbredstillæg og helbredskort. Her gives sædvanligvis en procentdel af behandlingen i tilskud, f.eks. 85%
– helbredsmæssige problemer, du ikke selv har råd til at betale. I disse tilfælde har du en sag ved kommune og modtager formentlig en ydelse i forvejen

Rul til toppen