Psykoterapi

Psykoterapi har gennem omfattende forskning de seneste 50 år vist sig effektiv overfor de fleste psykiske problemer.

Psykoterapi er lige så effektiv som f.eks. hjertekirurgi.

Psykoterapi har ingen negative bivirkninger, modsat flere former for medicin, der anvendes for psykiske problemer.

Psykoterapi virker gennem en tillidsfuld, empatisk, anerkendende og ægte relation til psykologen, hvor man sammen løbende aftaler mål for samtalerne og foretager en udforskning af de psykiske problemer og ressourcer, samt anvender psykologiske metoder, som kan bringe positive forandringer.

Den primære psykoterapeutiske metode, som anvendes er
Emotionsfokuseret terapi (EFT), som i sammenlignende undersøgelser har vist sig mere effektiv end Kognitiv Terapi (Elliot m.fl. 2013) og effektiv overfor bl.a. depression, angst, traumatiske efterreaktioner ved alvorlig sygdom og ulykker, adfærds- og temperaments problemer, relationelle problemer mm.

Emotionsfokuseret Terapi arbejder ud fra et positivt syn på vores følelsesliv. Følelser er grundlæggende konstruktive, idet de hjælper med at orientere og tilpasse os til den verden, vi lever i. Psykiske problemer stammer ofte fra forholdet til følelseslivet, f.eks. en for svag kontakt til følelseslivet, for lille eller for stor kontrol af følelseslivet, negative ikke-konstruktive følelser, som styrer ens liv mm.

Emotionsfokuseret Terapi tilbyder en række forskningsafprøvede psykoterapeutiske metoder og processer, som kan hjælpe dig til at genskabe dit medfødte potentiale til et sundt følelsesliv uden alvorlige psykiske problemer.

Selvom vi i Emotionsfokuseret Terapi betragter følelserne som primære, arbejder vi også med de tankemæssige (kognitive, narrative), kropslige (somatiske), sociale, adfærdsmæssige, eksistentielle og spirituelle sider af vores psykiske liv.

Vi arbejder personcentreret, hvilket betyder at din oplevelse af dig selv og dit indre liv er i centrum, gennem en proces, hvor vi løbende er orienteret mod de emner og reaktioner, der er mest vedkommende og meningsfulde for dig. Det er en proces, hvor du på den ene side vil opleve dig forstået og mødt, samtidig med at du oplever effektive forandringer af dine psykiske problemer.

Individuel psykoterapi for unge og voksne tilbydes.

Aftale:
Autoriseret psykolog Niels Bagge
tlf. 20841884
nielsbagge@protonmail.com

Pris:
45 minutter kr. 1.200
60 minutter kr. 1.600
90 minutter kr. 2.400

Ved sygesikringshenvisning er prisen pr. 1.4.2024 er 462,42kr. for første konsultation og 385,59 kr. for de efterfølgende konsultationer. 377,22kr. for videokonsultation fra 2. samtale. 147,18 kr. for rådgivning på tlf. eller mail (10 min).
Ring for priser for par og grupper.

Afbud:

På tlf. 20841884 senest dagen før inden kl. 12.

Ved sent afbud eller udeblivelse betales honorar for aftalen; med mindre tiden kan bruges af en anden. For sygesikringsklienter gælder endvidere at fra 2. udeblivelse/sent afbud betales dobbelt takst.

Online booking

Online booking ved første henvendelse kræver ikke adgangskode, men efterfølgende bookninger gør.

Rul til toppen