Sygesikring

Du har mulighed for tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis du er:

1. Røveri-, volds, eller voldtægtsoffer
2. Trafik- eller ulykkesoffer
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Person, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
9. Personer, der inden deres 18. år har været udsat for incest eller seksuelle overgreb.
10. Personer med let eller middelsvær depression fra 18 år og opefter
11. Personer med let til moderat angst, herunder OCD fra 18 år og opefter

Du skal have en skriftlig henvisning fra din egen læge. Henvisningen skal være udstedt senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen (undtagen seksuelle overgreb og incest før det 18. år).

Der ydes tilskud til 12 konsultationer.

Du betaler selv en andel af honoraret, hvilket pr. 1.4.2024 er 462,42 kr. for første konsultation og 385,59 kr. for de efterfølgende konsultationer. Videokonsultation er samme takster.

Rådgivning på tlf. eller mail (10 min) – 147,18 kr.

Unge mellem 18 og 24 år får  gratis behandling med lægehenvisning for angst og depression.

Rul til toppen